Usługi

Od ponad 20 lat , świadczymy usługi w zakresie:

- Obrotu  nieruchomościami

· Projektowania budowlanego:
- projekty indywidualne,
- projekty budynków usługowych,
- projekty budynków inwentarskich
- rozbudowy  i przebudowy budynków istniejących,
- sprzedaż projektów gotowych
- adaptacje projektów gotowych,
- projekty zagospodarowania działki
- projekty przyłączy,
- opinie i orzeczenia techniczne,
- certyfikaty energetyczne.

· Kompleksowe reprezentowanie inwestora w postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

· Przygotowywanie  koncepcji  inwestycji - do uzyskania warunków zabudowy

· Wykonawstwo/realizacja inwestycji

· Nadzór kierownika budowy

· Regulacja stanów prawnych  nieruchomości

· Podziały geodezyjne nieruchomości

· Pomoc w załatwianiu formalności  związanych ze sprzedażą nieruchomości

· Wykreślanie z KW  tzw. „starych hipotek” - w złocie, w markach niem. itp....